Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2017-01-09
Ny organisation för etikpröving föreslås
I en promemoria konstateras att den organisationsform bör väljas som tar vara på de fördelar en regional organisation ger, men som samtidigt genom central samordning och ärendefördelning ger förutsättningar för ökad effektivitet och enhetlig tillämpning av regelverket. Läs mer »


2017-01-02
Statcheck avslöjar falska p-värden i artiklar
En holländsk forskare har skapat en mjukvara som extraherar statistiska värden ur artiklar och avslöjar om deras p-värden inte håller streck. Läs mer »


2016-10-24
Tvivelaktiga forskningspraktiker
Ökända fall som Paolo Macchiarinis är endast en ytterlighet på ett långt spektrum av tvivelaktiga sätt att forska på, säger Nick Butler, Helen Delaney och Sverre Spoelstra i Times Higher Education. Läs mer »


2016-10-24
EMA offentliggör alla data från kliniska prövningar
Europeiska läkemedelsverket inför nu en policy om att alla kliniska data de får från kliniska prövningar publiceras, i ett försök att främja öppenhet (BioEdge). Läs mer »


2016-10-20
Föreslår förändrad rapportering inom genetik
De vanliga sätten att rapporterar etiken, som “consent and approval was obtained” är inte längre meningsfulla, men meningsfull rapportering är möjlig utan att fler ord används och skulle kunna främja allmänhetens förtroende och forskningssamarbeten, menar Chin et al. (PLoS Biology). Läs mer »


2016-10-10
80 % av Kinas kliniska försök är undermåliga
Lite över 80 % av data från kliniska försök i Kina, som bildar underlag för läkemedelsregistrering, visar sig i en undersökning av tillståndsmyndigheten vara resultatet av oredlighet eller dåligt utförd forskning (BMJ). Läs mer »


2016-10-06
Affärstänk inte för akademin
En "akademisk kapitalism" bidrog till att fallet med Macchiarini inte hanterades korrekt på KI, argumenterar Olof Hallonsten (Nature). Läs mer »


2016-09-12
Etikprövningsnämnd: Macchiarini fuskade
Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, enligt Centrala etikprövningsnämnden. Det enligt ett yttrande av nämnden som granskat kirurgens forskning (Dagens Nyheter). Läs mer »


2016-09-07
Utredningar rörande Macchiarini får följdverkningar
Efter flera uppmärksammade utredningar om Macchiarini-fallet som kritiserar Karolinska sjukhuset och -institutet så avgår eller sparkas flera inblandade (Dagens Medicin). Läs mer »


2016-09-06
Därför har vi snart fler skandaler
Är det satsningen på excellens och nobelpris som har lett oss fel, frågar sig Anders Johansson i en debattartikel (Aftonbladet). Läs mer »


2016-08-06
EU ändrar regler för 'first-in-human trials'
Den 21 juli meddelade EMA att de önskar förbättrade strategier för att identifiera och reducera risker för friska medverkande i detta slags studier. Läs mer »


2016-07-01
Motstånd mot förslag ändra amerikansk forskningsetik
Den amerikanska regeringens förslag att förändra lagstiftningen som reglerar försök på människor är misslyckad och bör dras tillbaka, sade ett oberoende råd den 29 juni (Nature). Läs mer »


2016-06-20
Ny EU-lag för medicinteknik
Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området (Läkemedelsverket). Läs mer »


2016-06-20
AMA moderniserar sin Code of Medical Ethics
AMA har röstat för en ny mer modern version av sin Code of Medical Ethics, vilket avslutar en 8 år lång process att uppdatera sin riktlinje för mer relevans, klarhet och koherens (Healio). Läs mer »


2016-06-13
Införsel av läkemedel för forskningsändamål
Av säkerhetsskäl kontrolleras all hantering av läkemedel mycket noga. Läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige får införas från ett annat EES-land om det ska användas i vårdsyfte men någon liknande möjlighet för forskningsändamål finns inte. Därför har Läkemedelsverket tagit fram ett förslag. Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2017-01-09

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen