Lyssna på den här sidan Lyssna

|  Textstorlek: Minska textstorleken Öka textstorleken   |  Kontakta oss  |  English

Till vetenskapsrådets webbplats Till Uppsala universitets webbplats

Välkommen till CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Denna webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Det går att söka reda på specifika riktlinjer eller att hitta de som som kommer från en och samma upphovsman ('Regler och riktlinjer'). Korta forskningsetiska introduktioner skapar ett visst sammanhang och underlättar för den som vill få en snabb överblick ('Om forskningsetik'). Varje vecka presenteras nyheter inom området.

CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Nyhetsklipp

2016-08-06
EU ändrar regler för 'first-in-human trials'
Den 21 juli meddelade EMA att de önskar förbättrade strategier för att identifiera och reducera risker för friska medverkande i detta slags studier. Läs mer »


2016-07-01
Motstånd mot förslag ändra amerikansk forskningsetik
Den amerikanska regeringens förslag att förändra lagstiftningen som reglerar försök på människor är misslyckad och bör dras tillbaka, sade ett oberoende råd den 29 juni (Nature). Läs mer »


2016-06-20
Ny EU-lag för medicinteknik
Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området (Läkemedelsverket). Läs mer »


2016-06-20
AMA moderniserar sin Code of Medical Ethics
AMA har röstat för en ny mer modern version av sin Code of Medical Ethics, vilket avslutar en 8 år lång process att uppdatera sin riktlinje för mer relevans, klarhet och koherens (Healio). Läs mer »


2016-06-13
Införsel av läkemedel för forskningsändamål
Av säkerhetsskäl kontrolleras all hantering av läkemedel mycket noga. Läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige får införas från ett annat EES-land om det ska användas i vårdsyfte men någon liknande möjlighet för forskningsändamål finns inte. Därför har Läkemedelsverket tagit fram ett förslag. Läs mer »


2016-06-10
Läkemedel stoppas på grund av misstänkt fusk
Godkännandet för fyra läkemedel återtas tillfälligt efter beslut av Läkemedelsverket. Beslutet har sin bakgrund i att företaget som utfört kliniska studier för produkterna misstänks ha fuskat med resultat. Läs mer »


2016-05-31
Förbättra säkerheten i "first in human-prövningar"
EMA har inlett en granskning av riktlinjerna för First in Human-prövningar. Detta görs i samarbete med Europeiska kommissionen och EUs medlemsstater. I First in Human-prövningar testas ett prövningsläkemedel för första gången i människa (Läkemedelsverket). Läs mer »


2016-05-31
EU:s ledare vill ha open access
Genom ett "livsavgörande drag" (Carlos Moedas) har EU:s medlemsstater kommit överens om ett nytt OA mål. Alla vetenskapliga artiklar bör vara fritt tillgängliga 2020 (Science). Läs mer »Till nyhetsarkiv »


Senast uppdaterad: 2016-08-25

Bild på forskare
Länkar till populära sidor & dokument
Nya riktlinjer & dokument


Share |

CODEX, Centrum för forsknings- & bioetik, BMC, Husarg. 3, Uppsala | Webbansvarig | Om webbplatsen