CODEX

samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Välkommen till CODEX

Denna webbplats har till syfte att för studenter och anställda introducera de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Korta forskningsetiska introduktioner underlättar för den som vill få en snabb överblick och nyheter på området presenteras.

CODEX vänder sig främst till studenter och forskare men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll. Vi välkomnar synpunkter på webbplatsens utformning och innehåll - meddela oss gärna om ni finner brutna länkar.

Mest eftersökta
  • Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning - SFS 2019:504
  • Lag om etikprövning av forskning som avser människor - SFS 2003:460
  • Helsingforsdeklarationen - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (WMA)
Senast uppdaterad: 2023-07-10