Upprop

Inom forskningsetiken har det blivit vanligt att forskarna själva genom upprop, deklarationer och kodexar söker övertyga varandra om att ta ställning för och emot skilda forskningfält och -metoder. Ett paradigmatiskt exempel är Nobelprisvinnaren Joseph Rotblats uppmaning till vetenskapsmän att skriva under en "hippokratisk ed". Att ansluta sig till en sådan etisk kod är naturligtvis helt frivilligt och de har ingen formellt bindande verkan. Nedan presenteras ett urval sådana dokument, samlade tematiskt.

excellent forskning och undvika slöseri

Om bioteknologi, miljö och hållbar utveckling

Om genetik och livets början

Om annan medicinsk forskning

Om krigföring, vapenutveckling och fred

Övergripande samt om andra ämnen

Senast uppdaterad: 2021-10-18